FORDONSMOLN är skapad av qupec AB 2017 med målsättningen att möjliggöra en effektiv kommunikation mellan kunder och företag och förbättra försäljningsprocesser inom frodonsbranschen.